Sécurité sociale

(bảo hiểm xã hội)

Nếu thời gian học của bạn ở Pháp dưới 3 tháng, bạn không cần phải tham gia bảo hiểm xã hội cho sinh viên nước ngoài.

 

Để đăng ký bảo hiểm xã hội Pháp và được hưởng lợi từ việc hoàn trả chi phí y tế của bạn, hãy hoàn thành thông tin được yêu cầu dưới đây.

 

Các giấy tờ cần thiết gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký tại một trường tại Pháp

  • Hộ chiếu

  • Thị thực 

  • Giấy khai sinh

  • Giấy phép cư trú

  • RIB

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30