CÁC KHÓA HỌC

2.JPG

LỚP INTENSIF

20 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
và Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

강의에 청중

LỚP EXTENSIF

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
hoặc Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

9782090381795[1].jpg

LUYỆN THI DELF/DALF

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Luyện thi DELF B2

hoặc luyện thi DALF C1

서명

ĐĂNG KÝ HỌC

Giờ đăng ký học

8h30 - 13h30, 14h30 - 17h30 

Giờ mở cửa 

9h - 13h, 14h - 18h

성인 학생

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

(1) 8h50-10h50

(2) 11h00-13h00

(3) 15h50-17h50

IMG_7695.JPG

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

13h40-15h40

문서에 텍스트 확인

GIA SƯ 1 KÈM 1

Miễn phí dành cho học viên 

Thời lượng mỗi tiết học: 30 phút

Học viên được đăng ký 2 lần/tuần

 13h10-17h10

Calendrier FLE 2019-2020 NV (1).png

LỊCH HỌC

Thời khóa biểu

 

Lịch học niên khóa 2018-2019

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30