Sự kiện

Giảng dạy tiếng Pháp là một trong những nhiệm vụ của trường chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất chú trọng tìm hiểu lối sống văn hóa, văn minh nước Pháp. 

Vì vậy CEBP chúng tôi tổ chức các buổi học ngoại khóa và các sự kiện trong trường

để các học viên có thể khám phá văn hóa Pháp và hòa nhập với cuộc sống ở Pháp.

Giờ học ngoại khóa
Sự kiện tổ chức tại trường

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30