Gia sư

Dịch vụ dạy kèm miễn phí dành riêng cho học viên CEBP. Dịch vụ này là không bắt buộc nhưng được khuyến khích cho những học viên gặp khó khăn hoặc muốn cải thiện trong việc học tiếng Pháp. Mỗi học viên sẽ được một giáo viên kèm riêng trong tiết học này.

Để học riêng với gia sư, vui lòng đăng ký tại quầy lễ tân CEBP 1 (địa chỉ: 91 avenue d’Italie, 75013 Paris).

Học viên sẽ được chọn khung thời gian học phù hợp.

Học viên được đăng ký tối đa 2 tiết học mỗi tuần. Lưu ý, 2 tiết học này không được thực hiện trong cùng một ngày.

 

Trong các buổi dạy kèm này, học viên có thể yêu cần giáo viên:

  • Bổ sung kiến thức ngữ pháp

  • Giải đáp thắc mắc bài tập trên lớp

  • Chỉnh sửa sơ yếu lý lịch hoặc thư xin việc/xin học.

  • Sửa lỗi bài viết 

Thời gian: các ngày trong tuần từ 11:20 đến 16:20

(Trừ trường hợp giáo viên vắng mặt đột xuất)

CÁC KHÓA HỌC

2.JPG

LỚP INTENSIF

20 giờ mỗi tuần
Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
 Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

강의에 청중

LỚP EXTENSIF

10 giờ mỗi tuần

Từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ) 
hoặc Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

9782090381795[1].jpg

LUYỆN THI DELF/DALF

10 giờ mỗi tuần

Từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Luyện thi DELF B2

hoặc luyện thi DALF C1

서명

ĐĂNG KÝ HỌC

Giờ đăng ký học

8h30 - 13h30, 14h30 - 17h30 

Giờ mở cửa
9h - 13h, 14h - 18h

성인 학생

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

(1) 8h50-10h50

(2) 11h00-13h00

(3) 15h50-17h50

IMG_7695.JPG

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

13h40-15h40

문서에 텍스트 확인

GIA SƯ 1 KÈM 1

Miễn phí dành cho học viên

Thời lượng mỗi tiết học: 30 phút

Học viên được đăng ký 2 lần/tuần

 13h10-17h10

Calendrier FLE 2019-2020 NV (1).png

LỊCH HỌC

Thời khóa biểu

 

Lịch học niên khóa 2018-2019

CONTACTEZ-NOUS

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30