Bảng học phí

Học phí theo tuần

1-5  tuần 

6-11  tuần

12-23  tuần

24-29  tuần

30-35  tuần

36  tuần +

Khóa Intensif

(20 giờ/tuần)

150 € /tuần

140 € /tuần

130 € /tuần

120 € /tuần

105 € /tuần

99 € /tuần

Khóa Extensif

( 10 giờ/tuần)

90 € /tuần

85 € /tuần

80 € /tuần

70 € /tuần

65 € /tuần

60 € /tuần

Phí đăng ký : phí đăng ký bao gồm bảo hiểm dân sự,  l’assurance civile, les certificats de scolarité et d’assiduité.
 

 • 40 €
   

 • 65 €  phí đăng ký dành cho học viên không sinh sống tại Pháp.
   

*  Lưu ý :  Trả phí ngân hàng là trách nhiệm của người thực hiện thanh toán.

Học viên đăng ký học lần đầu sẽ được kiểm tra đầu vào miễn phí để được xếp vào lớp tương ứng với trình độ của mình.

Quy định về việc hủy khóa học

Yêu cầu hoàn học phí khi hủy khóa học sẽ có hiệu lực:

 • Nếu học viên hủy khóa học trước 30 ngày kể từ ngày nhập học, học viên sẽ được hoàn trả lại học phí đã thanh toán ngoại trừ lệ phí đăng ký.

Lưu ý, học viên hủy khóa học trong thời gian dưới 30 ngày trước ngày nhập học sẽ không được hoàn trả lại học phí - trừ trường hợp đặc biệt bị bệnh nặng có giấy khám bệnh của bệnh viện **  hoặc trường hợp đã đăng ký trước cho khóa học dài hạn (4 tháng trở lên) và có giấy chứng minh visa bị từ chối. Trong 2 trường hợp đặc biệt trên, học viên sẽ được hoàn lại số tiền đã đóng, trừ phí hủy khóa học (153 euro). 

 • Khi giấy chứng nhận đăng ký học tạm thời, biên lai thu học phí hoặc cái giấy tờ hành chính khác đã được cấp cho học viên, việc hoàn trả học phí sẽ không được thực hiện.                              

 

** bệnh nặng hoặc cần điều trị dài hạn

      (vui lòng xem "La liste des 30 Affectations longue durée" - ALD 30, ALD 31 và ALD 32).

SUIVEZ-NOUS SUR

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • 회색 유튜브 아이콘
 • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30