Khóa học bổ trợ

Mục tiêu của khóa học bổ trợ nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) và thực hành các kỹ năng thông qua các tình huống, đề tài thực tế trong cuộc sống. Trong các bài học, giáo viên sẽ giúp học viên tăng cường ngữ pháp, khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt ý một cách mạch lạc, trôi chảy, nhưng đặc biệt chú trọng vào kỹ năng nghe và diễn đạt bằng lời.

Giáo viên sẽ cung cấp tài liệu hỗ trợ trong quá trình học như: video, băng nghe, bài hát, v.v. nhằm hỗ trợ học viên tiếp thu kiến thức dễ dàng và thực hành hiệu quả. 

Thời gian học: từ 13h40 đến15h40 
Thời lượng hoc: 15 tuần (ngoại trừ khóa học luyện phát âm kéo dài 5 tuần).

 

Các lớp bổ trợ gồm các cấp lớp sau:

- Luyện phát âm (5 tuần)

- Trình độ A1.

- Trình độ A2.

- Trình độ B1.
 

CÁC KHÓA HỌC

2.JPG

Khóa học tổng quát (10 giờ)
và Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

20 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

LỚP INTENSIF

강의에 청중

Khóa học tổng quát (10 giờ)
hoặc Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

LỚP EXTENSIF

9782090381795[1].jpg

Luyện thi DELF B2

hoặc luyện thi DALF C1

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

LUYỆN THI DELF/DALF

서명

Giờ mở cửa 

9h - 13h, 14h - 18h

Giờ đăng ký học

8h30 - 13h30, 14h30 - 17h30 

ĐĂNG KÝ HỌC

성인 학생

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

(1) 8h50-10h50

(2) 11h00-13h00

(3) 15h50-17h50

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

IMG_7695.JPG

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

13h40-15h40

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

문서에 텍스트 확인

Miễn phí dành cho học viên 

Thời lượng mỗi tiết học: 30 phút

Học viên được đăng ký 2 lần/tuần

 13h10-17h10

GIA SƯ 1 KÈM 1

Calendrier FLE 2019-2020 NV (1).png

Thời khóa biểu

 

Lịch học niên khóa 2018-2019

LỊCH HỌC

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 53 79 17 45  

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-17:30

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30