Khóa học bổ trợ

Mục tiêu của khóa học bổ trợ nhằm giúp học viên phát triển các kỹ năng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) và thực hành các kỹ năng thông qua các tình huống, đề tài thực tế trong cuộc sống. Trong các bài học, giáo viên sẽ giúp học viên tăng cường ngữ pháp, khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt ý một cách mạch lạc, trôi chảy, nhưng đặc biệt chú trọng vào kỹ năng nghe và diễn đạt bằng lời.

Giáo viên sẽ cung cấp tài liệu hỗ trợ trong quá trình học như: video, băng nghe, bài hát, v.v. nhằm hỗ trợ học viên tiếp thu kiến thức dễ dàng và thực hành hiệu quả. 

Thời gian học: từ 13h20 đến15h20 
Thời lượng hoc: 15 tuần (ngoại trừ khóa học luyện phát âm kéo dài 5 tuần).

 

Các lớp bổ trợ gồm các cấp lớp sau:

- Luyện phát âm (6 tuần)

- Trình độ A1.

- Trình độ A2.

- Trình độ B1.
 

CÁC KHÓA HỌC

2.JPG

LỚP INTENSIF

20 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
và Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

강의에 청중

LỚP EXTENSIF

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
hoặc Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

9782090381795[1].jpg

LUYỆN THI DELF/DALF

10 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Luyện thi DELF B2

hoặc luyện thi DALF C1

서명

ĐĂNG KÝ HỌC

Giờ đăng ký học

8h30 - 13h00, 14h00 - 16h30 

Giờ mở cửa 

9h - 13h, 14h - 16h

성인 학생

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

(1) 8h30-10h30

(2) 10h40-12h40

.

IMG_7695.JPG

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

13h20-15h20

문서에 텍스트 확인

GIA SƯ 1 KÈM 1

Miễn phí dành cho học viên 

Thời lượng mỗi tiết học: 30 phút

Học viên được đăng ký 2 lần/tuần

 

Calendrier FLE 2019-2020 NV (1).png

LỊCH HỌC

Thời khóa biểu

 

Lịch học niên khóa 2020-2021

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30