Lịch học niên khóa 2018-2019

Trường học đóng cửa vào những ngày lễ sau :

  • Kỳ nghỉ đông : từ 15/12/2018 đến 06/01/2019.

  • Kỳ nghỉ xuân : từ 22/04/2019 đến 28/04/2019.

  • Ngày lễ : 01/11/2018, 02/11/2018, 01/05/2019, 08/05/2019, 30/05/2019, 10/06/2019.

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30