Lớp Intensif

Thời gian học: từ thứ Hai đến thứ Sáu.


Lớp intensif bao gồm 20 giờ học tiếng Pháp mỗi tuần: 10 giờ học khóa tiếng Pháp tổng quát và 10 giờ học khóa bổ trợ hoặc luyện thi DELF B2 / DALF C1.

​​

Chương trình có tất cả cấp độ phù hợp với nhu cầu của học viên - từ căn bản (A1) đến cao cấp (C1)

Visa: thị thực sinh viên dài hạn (trên 90 ngày) - đối với sinh viên ngoài khối EU.

Lớp Extensif

Thời gian học: từ thứ Hai đến thứ Sáu.


Lớp extensif bao gồm 10 giờ học khóa tiếng Pháp tổng quát mỗi tuần.

​​

Chương trình có tất cả cấp độ phù hợp với nhu cầu của học viên - từ căn bản (A1) đến cao cấp (C1)

Visa:  không yêu cầu visa sinh viên.

Thông tin hỗ trợ:

Trước khi đăng ký học, học viên phải làm bài kiểm tra đầu vào để được xếp lớp tương ứng với trình độ của mình.

 

Chương trình học được phân bổ dựa theo giáo trình Edito. Một học kỳ kéo dài 15 tuần.

  • 5 tuần đầu: chương 1 đến chương 4

  • 5 tuần tiếp theo: chương 5 đến chương 8

  • 5 tuần cuối: chương 9 đến chương 12

 

15 tuần học tương đương 1 cấp độ của giáo trình Edito ( ngoại trừ trình độ C1)

CÁC KHÓA HỌC

LỚP INTENSIF

20 giờ mỗi  tuần

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
và Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

COURS EXTENSIF

10 giờ mỗi tuần 
từ thứ Hai đến thứ Sáu

Khóa học tổng quát (10 giờ)
hoặc Khóa học bổ trợ (10 giờ) 

PRÉPA DELF/DALF

10 giờ mỗi tuần 
từ thứ Hai đến thứ Sáu

Luyện thi DELF B2

hoặc Luyện thi DALF C1

ĐĂNG KÝ HỌC

Giờ đăng ký học

8h30 - 13h00, 14h00 - 16h30

Giờ mở cửa

9h - 13h, 14h - 16h

TIẾNG PHÁP TỔNG QUÁT

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

(1) 8h30-10h30

(2) 10h40-12h40

.

KHÓA HỌC BỔ TRỢ

2 giờ/ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu

13h20-15h20

GIA SƯ 1 KÈM 1

 Miễn phí dành cho học viên

Thời lượng mỗi tiết học: 30 phút

Học viên được đăng ký 2 lần/tuần

.

LỊCH HỌC

Thời khóa biểu

 

Lịch học niên khóa 2020-2021

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30