Hỗ trợ sinh viên

​​

Vui lòng liên hệ văn phòng trường nếu học viên có bất kỳ câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính.
Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng liên hệ tại:
Địa chỉ: 91 avenue d'Italie - Paris.

Điện thoại : 01 86 90 31 40

Mail : info@cebp-paris.com

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30