Thông tin thị thực
  • Vui lòng truy cập trang France-Visa để cập nhật thông tin chung về thị thực.                                                                                                                    

  • Thông tin về thị thực sinh viên và gia hạn thị thực : vui lòng nhấn vào đây     

Thị thực dài hạn để đi học:                                                                                           

Bạn muốn đến Pháp học tập, đầu tiên bạn phải nộp hồ sơ xin thị thực dài hạn (VLS-TS) dành cho sinh viên (có giá trị từ 4 tháng đến 1 năm). Sau khi đến Pháp, bạn phải tuân thủ thủ tục OFII và hoàn thành tất cả thủ tục theo yêu cầu trong vòng 3 tháng đầu tiên sau ngày đặt chân đến Pháp.

 

Gia hạn giấy phép cư trú:                                                                                      

Nếu sau một năm ở Pháp, bạn muốn tiếp tục học tập tại Pháp, bạn có thể gia hạn giấy phép cư trú cho sinh viên (có hiệu lực trong 1 năm). Bạn phải nộp đơn xin gia hạn thẻ cư trú trong vòng 2 tháng trước ngày hết hạn visa (VLS-TS) bằng cách liên lạc với préfecture nơi cư trú của bạn.

Trong khi chờ đợi câu trả lời, bạn sẽ nhận được biên nhận. Nếu yêu cầu của bạn được chấp nhận, bạn sẽ được thông báo bằng thư trong vòng 4 tháng.

Danh sách các préfecture ở Ile-de-France

    Địa chỉ: 17 boulevard Jourdan 75014 Paris  

    Tramway : 3a - Cité Universitaire / RER  : arrêt Cité Universitaire

    Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Năm: từ 8h35 đến 16h00 và thứ Sáu: từ 8h35 đến 15h45  

     Địa chỉ: 21-29 avenue du Général De Gaulle 94038 Creteil Cedex

     Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Sáu : từ 09h00 đến 12h00

     Điện thoại : 01 49 56 60 00

     Địa chỉ: Bâtiment René Cassin 11 esplanade Jean Moulin 93000 Bobigny

     Giờ mở cửa : Thứ Hai - thứ Sáu : từ 08h30 đến 16h00

     Điện thoại : 01 41 60 60 60

     Địa chỉ: 12, rue des Saints-Pères 77000 Melun

     Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Sáu : từ 09h00 đến 12h00  (Après-midi sur rendez-vous)

     Điện thoại : 01 64 71 77 77

    Địa chỉ: 1 rue Jean Houdon 78000 Versailles

    Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Sáu : từ 08h45 đến 15h45

    Điện thoại : 01 39 49 78 00

    Địa chỉ: Boulevard de France 91000 Evry

    Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Sáu : từ 09h00 đến 16h00
    (Không nhận hồ sơ vào ngày thứ Tư)

    Điện thoại : 01 69 91 91 91

     Địa chỉ : 167-177 avenue Joliot-Curie 92013 Nanterre Cedex

     Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Tư: từ 9h đến 16h và thứ Sáu: từ 9h đến 15h30.

     Điện thoại : 01 40 97 27 61

     Địa chỉ : 5, avenue Bernard Hirsch CS 20105 95010 Cergy-pontoise Cédex

     Giờ mở cửa : thứ Hai - thứ Sáu: từ 9h00 đến 16h00

     Điện thoại : 01 34 20 95 95

OFII

Để tìm kiếm phòng nhập cư địa phương (OFII) :  vui lòng nhấn vào đây 

Trong vòng 3 tháng sau khi đến Pháp, bạn phải gửi đến phòng nhập cư địa phương (OFII) nơi bạn cư trú mẫu « demande d'attestation OFII» (tải tại đây). Bạn phải đính kèm bản copy các trang hộ chiếu (trang thông tin cá nhân, trang dán thị thực, trang có con dấu nhập cảnh khi vào trong khối Schengen).


Phòng OFII sẽ triệu tập bạn để khám sức khỏe và / hoặc triệu tập trình diện và / hoặc xác nhận thị thực (VLS-TS) của bạn đã được chấp thuận. Để xác nhận thị thực, bạn cần trình các giấy tờ :

  • thông tin cá nhân bạn như địa chỉ tại Pháp của bạn 

  • một ảnh thẻ

  • tem OFII

LIÊN HỆ NGAY

SUIVEZ-NOUS SUR

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • 회색 유튜브 아이콘
  • Grey Twitter Icon

CEBP Paris

Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé

Trường dạy tiếng Pháp tại Paris

CEBP French course

91 AVENUE D'ITALIE 75013 PARIS

Điện thoại : 01 86 90 31 40 

E-mail : info@cebp-paris.com

Giờ mở cửa

Thứ Hai đến thứ Sáu

9:00-13:00, 14:00-16:00

Giờ đăng ký học

thứ hai 9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ ba  9:00-13:00, 15:00-16:30

thứ tư  9:00-11:00, 15:00-16:30

thứ năm 9:00-11:00,    fermé   

thứ sáu 9:00-13:00, 15:00-16:30